Utbildning i arbetsrätt

När förutsättningarna för företaget förändras på grund av konjunktur eller omorganisation leder det ofta till arbetsrättsliga konsekvenser som omplaceringar, uppsägningar eller nyanställningar. Detta är åtgärder som omgärdas av ett omfattande regelverk både lagmässigt och avtalsmässigt. För att genomföra dessa åtgärder på rätt sätt krävs goda insikter i gällande arbetsrätt för att undvika onödiga misstag som kan bli kostsamma både ekonomiskt och tidsmässigt.

Vår utbildning i arbetsrätt är en grundkurs där vi går igenom den nu aktuella lagstiftningen samt tolkningar och praktisk tillämpning av den. Vi gör det i mindre grupper så att vi får möjlighet att diskutera om något är extra intressant för någon deltagare.

Vi går bland annat igenom:

  • Vilka begränsningar och möjligheter har jag som arbetsgivare i olika frågor?
  • Hur kan jag identifiera risker och undvika att göra fel arbetsrättsligt?
  • Vilka konsekvenser kan uppstå om vi gör fel?

Målsättning

En utbildning som ger förutsättningar för att agera på rätt sätt vid förändring av företagets organisation. Ökad kunskap om de regelverk som ligger till grund för anställning, omplacering och/eller uppsägning. Insikt i de regler som styr semester och frånvaro. Förmåga att identifiera problem kring arbetstvister och vad MBL, Las och avtal säger om parternas skyldigheter och rättigheter.

Kursinnehåll

  • Anställning och de olika anställningsformer som kan användas
  • Lagen om arbetstid och aktuella regler kring övertid, mertid mm.
  • Lagar som rör semester, semestergrundande frånvaro och övrig frånvaro
  • Kollektivavtal och försäkringar kopplade till kollektivavtal. Vem skall man teckna kollektivavtal med?
  • LAS och MBL – uppsägningar. Hur gör man rätt för att undvika problem?
  • Generella frågor kring anställning och regelverk kring personal

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personalfrågor i sitt arbete. Kursen riktar sig även till dig som vill ha en överblick av aktuell arbetsrätt.

Utbildningen omfattar en halv dag och kan även genomföras som kvällskurs.

ANMÄL DIG HÄR

Vi genomför även företagsanpassade utbildningar. Antingen med någon av våra ordinarie kurser som utgångspunkt eller helt inriktad på era speciella frågeställningar. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se