Tjänstledighet

Tjänstledighet kan beviljas en arbetstagare av arbetsgivaren. Det finns ingen fastställd tidsbegränsning för tjänstledighet för studier utan en arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studier så lång tid som utbildningen kräver, oavsett om det är en kort eller lång utbildning.

Tjänstledigheten beviljas för hel eller deltid. Den överenskommelse som görs kan inte förändras ensidigt. Dvs om arbetstagaren vill förändra studieledigheten så måste det ske ömsesidigt. Även här gäller att om det finns ett kollektivavtal kan andra regler avtalats.

Vid återgång till arbetet efter studieledighet har arbetstagaren rätt till samma lön och jämförbara arbetsuppgifter som när tjänstledigheten inleddes. Eventuella förändringar av den aktuella tjänsten som arbetstagaren haft måste tas upp till samtal med den anställdes fackliga organisation. Avbryter man sina studier och vill gå tillbaka till arbetet innan den tid som är överenskommen skall man kunna göra det och skall i god tid informera arbetsgivaren om det. Beroende på hur länge tjänstledigheten varat finns tidsregler om hur snart man kan återgå till sitt arbete igen. Lag och kollektivavtal reglerar detta.

Viktigt att veta är att man som arbetsgivare inte är skyldig att alltid godkänna en tjänstledighet för studier. Det finns regler gällande hur länge en arbetstagare skall ha varit anställd för att arbetsgivaren skall vara tvungen att godkänna tjänstledigheten och man kan även som arbetsgivare ha rätt att skjuta upp tidpunkten för tjänstledigheten. Regelverket om detta är omfattande och kan som alltid även påverkas av ett ev kollektivavtal.

Önskar ni rådgivning om tjänstledighet?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se