Kvittning av lön

I de flesta fall är det tyvärr inte tillåtet för arbetsgivare att kvitta en anställds skuld mot lön. Det finns 2 typer av kvittning. Frivillig och tvungen.

Som i alla fall gällande anställningsförhållanden är det alltid att rekommendera att överenskommelser dokumenteras skriftligen. Det är annars lätt att som arbetsgivare hamna i en situation där man är oense om vad man överenskommit och i värsta fall hamna i det läge att man blir skadeståndsskyldig.

I samförstånd uppkommer sällan några problem men när det gäller regler kring anställdas skuld till företaget och kvittning bör man vara mycket noggrann. Det finns regler om när skulden har uppkommit, hur gammal den är osv. Kvittning kan även vara reglerat i kollektivavtal.

När det gäller det som kallas tvungen kvittning, dvs kvittning där man inte behöver arbetstagarens godkännande måste hänsyn tas till arbetsgivarens försörjningsbörda, en utmätning mm. Kontrollera alltid med Kronofogdemyndigheten. En s.k. tvungen kvittning kan tex röra sig om ett hyresavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vårt råd är att aldrig genomföra en tvungen kvittning utan att vara kunnig på området.

Önskar ni rådgivning kring kvittning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se