Arbetstid

Ordinarie arbetstid får inte överstiga 40 timmar per vecka. Dock kan man vid behov eller på grund av andra faktorer som arbetsuppgifternas natur beräkna en genomsnittlig veckoarbetstid som maximalt får uppgå till högst 40 timmar under en fyra veckors period. Med den typen av beräkning kan arbetstiden fördelas varierande med till exempel 35 timmar en vecka och 45 timmar veckan efter. Dock får man inte överstiga 40 timmar per vecka under 4 veckorsperioden.

Utöver den ordinarie arbetstiden kan man arbeta övertid som definieras som den arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden. Övertid finns i tre olika kategorier.

1. Allmän övertid: Kan utnyttjas med maximalt 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller max 50 timmar under en kalendermånad.
Under ett år får den allmänna övertiden totalt inte överstiga 200 timmar under ett och samma kalenderår.

2. Extra övertid: Kan utnyttjas vid om det finns speciella skäl och en situation som företaget inte kan lösa på något annat sätt. 150 timmar är den maximala extra övertid som får tas ut på ett kalenderår. Samma begränsningar som vid den allmänna övertiden gäller, dvs 48 respektive 50 timmar.

3. Nödfallsövertid: Om något händer som ligger utanför företagets kontroll och som inte borde kunnat förutses och planeras, som exempelvis en kris eller en olycka, kan vad man kallar nödfallsövertid utnyttjas. Det finns ingen exakt gräns för sådan denna typ av övertid i lagen, men den får enbart användas för att akut lösa problem av ovanstående art.

Det finns en begränsning för den totala arbetstiden, ordinarie arbetstid samt övertid, inte får överstiga ett snitt på 48 timmar per vecka under en fyra månaders period.

Allt arbete som sker utanför ordinarie arbetstid skall loggas och journalföras av arbetsgivaren.

En anställd har rätt till minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn eller under en 24-timmars period. På samma sätt har man rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila under en period om sju dagar och den skall om möjligt ske under helgen.

Rast skall ske senast efter 5 timmar under varje arbetspass och en sk lunchpaus skall vara minst 30 minuter.

Under arbetsdagen har den anställde rätt att ha korta avbrott från arbetet för att tex besöka toaletten.

Alla regler kring arbetstid och raster mm är reglerade i lagtexten. Men om man har kollektivavtal kan man avtalat andra regler gällande arbetstiden.

Jourarbete: 48 timmar är den maximala jourtid får användas per anställd under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar på en kalendermånad. Jourtid skall meddelas till den anställde senast två veckor innan. Även här kan man avtala andra regler genom kollektivavtal.

Nattarbete: Under en 24 timmarsperiod får den totala arbetstiden inte överstiga 8 timmar i snitt sett över en 4 veckorsperiod. Nattarbete anses vara mellan 22 till 6.

Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se