Hjälp med arbetsrättsliga frågor?

Vi erbjuder

Adekta erbjuder stöd till arbetsgivare i arbetsrätt och personalärenden. Vi genomför förhandlingar, löser tvister, utbildar i arbetsrätt och konsulterar i alla typer av personalfrågor. Vi lämnar gärna referenser på genomförda uppdrag.

Arbetsrätt

Mångårig erfarenhet av alla frågor som rör arbetsrätt.
Läs mer här.

Utbildning

Kurser i personalfrågor, löner, arbetsrätt, MBL/LAS och
mycket mer. Läs mer här.

Övriga Tjänster

Hyr en personalchef, upprätta personalhandbok, lönerevision, med mera. Läs mer här.