Sidoarbete

Enligt förändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) får man som arbetsgivare generellt sett inte förbjuda sina anställda att ha en annan anställning vid sidan av sin nuvarande anställning, förutom i vissa specifika fall enligt nedan.

1. Konkurrerande verksamhet.

Om den anställdes andra anställning kan anses orsaka skada för arbetsgivaren. Detta är en bedömningsfråga och hänsyn tas är även till ev. risk att arbetsgivarens verksamhet skadas.

2. Hinder.

En andra anställning får inte anses utgöra ett hinder för att den anställde skall kunna utföra sitt ordinarie jobb på ett bra sätt. Ex. en andra anställning som sker på kvälls eller nattetid som gör att den anställde inte klarar av sina ordinarie arbetsuppgifter på dagtid.

Skada för arbetsgivarens verksamhet. Även detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall. Här ser man till tex förtroendeskadande verksamhet mm.

Önskar ni mer information om reglerna för sidoanställning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se