Minskning av arbetstid

Minskning av arbetstid omfattas av turordningsregler och nya regler gäller från oktober 2022. Det kan t.ex. röra sig om att man vill förändra en heltid till en deltid.

Då turordningsreglerna kommer in här innebär det att om man har två personer som gör likadant arbete så skall den med kortast tid som anställd först erbjudas möjligheten att arbeta som deltid. Turordningsreglerna slår även igenom i tjänster med kortare arbetstid än heltid. Accepterar en anställd att minska sin arbetstid finns regler för omställningstid. Tiden för omställning kan variera beroende på kollektivavtal, anställningstid mm.

Om du som arbetsgivare har arbetstagare med likadana tjänster och ska erbjuda lägre sysselsättningsgrad ska du erbjuda dessa till de anställda enligt turordning. Det innebär att den arbetstagare som har den kortaste anställningstiden av de arbetstagare som har lika arbetsuppgifter, ska erbjudas tjänsten med lägre sysselsättningsgrad först. Arbetsgivare ska också lämna omplaceringserbjudandena med lägre sysselsättningsgrad först.

Arbetsgivaren måste tillämpa en omställningstid innan tjänsten förändras, för det fall att arbetstagaren tackar ja till omplaceringserbjudandet. Omställningstiden ska då vara motsvarande den uppsägningstid arbetstagaren skulle ha haft om hen blivit uppsagd. Men omställningstiden kommer vara max tre månader.

Ibland räcker det inte med att reducera arbetstid utan man kan behöva minska antalet anställda, antalet tjänster vilket kan ske bl.a. med regler om uppsägning på grund av arbetsbrist. Som alltid är det viktigt att vara tydlig och göra rätt sak i rätt ordning. Ofta finns det ett fack att informera och förhandla med. Var uppmärksam på de regler som gäller i ert fall för att hitta en smidig lösning och undvika ev. tvister och skadestånd.

Önskar ni rådgivning om minskning av arbetstid eller uppsägning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se