Semesterlön

Semesterlön beräknas enligt reglerna i semesterlagen som en grund. Utöver det kan man vara styrd av regler i ett kollektivavtal.
Vanligt bland tjänstemän är att man enligt avtal ger ett tillägg med 0,8% av månadslön per uttagen betald semesterdag.
Exempel:
Månadslön 30.000:-
Avdrag 4,6% -1.380:-
Semesterlön 4,6% +1.380:-
Semestertillägg 0,8% + 240:-
Lön före skatt 30.240:-

Vid exempelvis slutlön då man ej tar ut semester och istället får denna utbetald så görs inget avdrag.

Semesterlagen anger två olika sätt att beräkna semesterlönen. Sammalöneregeln och procentregeln.

Sammalöneregeln innebär att man för varje dag lägger på ett tillägg med den % sats som är aktuell i semesterlagen eller enligt avtal.

Alternativet med procentregeln innebär att semesterlönen motsvarar 12 procent den totala lönen under intjänandeåret men exklusive semesterlönen.

Semesterlagen ger en baslinje för semesterlön och antalet semesterdagar med betalt. Ett kollektivavtal kan ge andra regler.

Önskar ni rådgivning om semesterlön?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se