Timanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finns det anställningsform avsedd för timanställning eller s.k. behovsanställning. De vanligaste anställningsformerna enligt LAS är tillsvidareanställning, särskild visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och provanställning. Däremot kan vissa kollektivavtal innehålla andra anställningsformer, som t.ex. behovsanställning.

För att hantera företagets behov av tillfälligt anställd personal på rätt sätt är det som kallas särskild visstidsanställning den anställningsform som passar bäst. Genom en särskild visstidsanställning kan ni avtala om en anställning under en viss period som har ett fastställt slutdatum samt definiera det antal timmar per dag som den anställde ska arbeta.

Om det inte finns en överenskommelse om en tidsbegränsad anställningsform enligt LAS med ett angivet slutdatum, kan anställningen tolkas som en tillsvidareanställning enligt huvudregeln i LAS. Detta gäller även omfattningen av arbetet då huvudregeln enligt LAS är att anställningen är på heltid. Avtalar man ingen arbetsomfattning kan det anses att den anställde har rätt till heltidsarbete.

För att erbjuda arbete vid behov, till exempel en dag, kan man ingå ett avtal om särskild visstidsanställning för just den dagen med en arbetsomfattning på 8 timmar. Om man sedan några dagar senare behöver hjälp av samma person igen måste ni upprätta ett nytt avtal med en ny arbetsomfattning för den dagen eller den tidsperiod det gäller.

Det är viktigt att vara medveten om att en det som kallas särskild visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning om den anställde har varit anställd 12 månader sammanlagt med en särskild visstidsanställning. Har den anställde har haft minst tre särskilda visstidsanställningar hos samma under en kalendermånad räknas även tiden mellan de olika tillfällena som anställningstid enligt LAS.

Har man ett återkommande behov av en anställd är en annan lösning att göra ett avtal om deltid med ett schema där man anger antalet timmar som skall arbetas. Ni kan även avtala om att arbetstiden fördelas över högst fyra veckor. Skulle det uppstå ett läge där ni temporärt behöver mer tid av den anställde så har ni rätt att begära övertid.

Det är viktigt att ha kännedom om reglerna i LAS när det gäller ”timanställning” då det finns risker för en arbetsgivare att hamna i ett anställningsförhållande som det från början inte var tänkt.

Önskar ni rådgivning om ”timanställning”?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se