Olovlig frånvaro

En anställd som uteblir från sitt arbete utan giltigt skäl uteblir olovligen. Olovlig frånvaro anses alvarligt och för att inte hamna i missförstånd och tom i skadestånd bör man alltid ha tydliga rutiner på hur man hanterar frånvaro. Hur skall ledighet sökas, hur skall den medges och hur skall en anställd meddela tex sjukdom. En annan grundrutin som bör finnas är en tydlig dokumentation, så kallad policys.

Det är ett brott mot anställningsavtalet att utebli olovligen och kan även ge arbetsgivaren en saklig grund för uppsägning, (personliga skäl), och även skadestånd i vissa fall. Även en anställd som säger upp sig och inte arbetar som överenskommet under uppsägningstiden kan anses utebli olovligen.

Det finns en mängd regler att beakta vid uppsägning som beror på det som kallas personliga skäl eller t.ex. olovlig frånvaro. Både rent sakligt men även formalia. Om arbetsgivaren hanterar detta utanför dessa regler riskerar man tvist och ev. skadestånd.

Tänk på att ha dokumenterade underlag vid förhandling med facket gällande personliga skäl. En sådan uppsägning får inte grundas på enbart omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Om en anställd uteblir från arbetet utan att meddela orsak och arbetsgivaren ej får kontakt, är det lämpligt att arbetsgivaren skickar ett rekommenderat brev till den anställde. Även om den anställde inte löser ut brevet , räknas det ändå som att detta är emottaget 10 dagar efter inlämnandet. Spara kvittot.

Önskar ni rådgivning om uppsägning och olovlig frånvaro?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se