Provanställning

Provanställning är en vanlig anställningsform när man anställer en person som man inte känner sen tidigare eller som har ingen eller liten erfarenhet av arbetsuppgifterna. Ofta slår det väl ut och den provanställde blir tillsvidareanställd men ibland kan man vilja förlänga provperioden längre än vad som var tänkt från början.

Kan man förlänga provanställningen? Det enkla svaret är nej. Har man haft möjlighet att utvärdera den anställdes arbetsprestation under prövotiden så kan man inte förlänga den. Undantaget kan vara om den anställde av giltigt skäl haft vad man kallar betydande frånvaro under prövotiden. Då kan man förlänga enligt vissa regler.

Vid slutet av provanställningen kan ni antingen välja att avbryta den eller så övergår den in en tillsvidareanställning.

Viktigt att veta är att ni inte säger upp en provanställd. Ni avbryter provanställningen. Skillnaden är att en uppsägning alltid skall förhandlas. Även avbrytande av provanställning skall vara skriftlig med underskrift av arbetsgivare och anställd. Underskriften betyder inte att den anställde godtar detta, utan att den anställde har emottagit beskedet.

Om ni avbryter provanställningen finns det ett regelverk som säger att ni måste göra det minst två veckor innan provanställningen skall upphöra. Sker inte det enligt regelverket riskerar ni att bli skyldiga ett skadestånd enligt LAS.

Vill ni förlänga provanställningen så går inte det. Men ni kan göra en överenskommelse om det som kallas tidsbegränsad anställning. Ni ger då en anställning som upphör vid en avtalad tidpunkt och är som arbetsgivare bunden av anställningen fram till dess. Ni kan inte avsluta den i förtid. När den tidsbegränsade anställningen upphör kan ni välja om ni vill erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning eller om ni skall gå skilda vägar. Observera att om ni har kollektivavtal kan det finnas andra regler att förhålla sig kring detta.

Önskar ni rådgivning om provanställning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se