Kollektivavtal

I Sverige har vi fackföreningsrörelse som förespråkar att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal. Det är upp till arbetsgivaren att välja om man tecknar ett kollektivavtal eller inte. Det finns ingen skyldighet att ha ett kollektivavtal för företaget. Facket kan som en stridsåtgärd sätta ett företag i blockad om man vägrar teckna avtal.

Olika branscher har olika kollektivavtal. Har ni avtal är det viktigt att ni sätter er in i vad som reglerats och hur och när det kan påverka er verksamhet.

Det finns inte reglerat i någon lag vilken lägstalön som gäller då man är anställd. En arbetsgivare kan sätta vilken lön som han eller hon vill, men kommer givetvis att få problem med att behålla personal om lönen blir för låg.

I kollektivavtalen finns det reglerat vilken lön som gäller och även en lägsta lön. Lagen reglerar endast semesterlön på 12%. Som anställd är det även viktigt att fråga en ny arbetsgivare om det finns kollektivavtal tecknat. Finns det avtal så vet man att det även finns kollektivavtalade försäkringar. Dessa försäkringar bygger ovanpå lagen extra förmåner vid exempelvis arbetsskada, dödsfall, sjukdom och pension. En försäkring kan även förbättra situationen vid eventuell arbetslöshet.

Givetvis kan arbetsgivaren teckna försäkringar utan kollektivavtal.

På arbetsmarknaden finns tre parter. Vi har arbetsgivare, tjänstemän och kollektivanställda.

Det finns ett antal kombinationer då det gäller kollektivavtal, men huvudregeln är att man tecknar avtal med den bransch man tillhör.

Tecknar man avtal direkt med facket, så kallas detta hängavtal.

Oavsett om en anställd är medlem i facket eller inte, så omfattas denne av avtalet, om arbetsgivaren tecknar ett sådant.

Önskar ni rådgivning om kollektivavtal?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se