Visstidsanställning i olika form

Numera gäller 12 månader som gräns för övergång mellan en särskild visstids anställning till en tillsvidareanställning. Det är en förändring som skett i LAS i de nya reglerna.

Som arbetsgivare gäller det att vara uppmärksam på i vilken omfattning en anställd jobbat under de senaste 5 åren som är den period man mäter på. Det blir en tillsvidareanställning om man kan beräkna att den anställde arbetat minst 12 månader under de senaste 5 åren under vissa förutsättningar.

En annan viktig skillnad är att arbetstagaren med särskild visstidsanställning får företrädesrätt till återanställning i en ny särskild visstidsanställning om arbetstagaren har varit anställd i särskild visstidsanställning under minst 9  månader under beräknat på en treårsperiod. Andra regler gäller för allmän visstidsanställning varför det är viktigt att vara uppmärksam på regelverket för företrädesrätt. Det finns även tydliga regler för hur ett besked krig detta skall lämnas och överträdelse mot det kan medföra skadeståndsskyldighet.

Det skiljer i reglerna beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Önskar ni rådgivning om visstidsanställning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se