Uppsägning av visstidsanställning

En visstidsanställning har en avtalad slutdatum och en anställd har rätt att ha kvar sin anställning under den avtalade perioden och kan normalt inte avslutas i förtid. Dock kan man i anställningsavtalet avtala om möjlighet till tidigare avslut av anställningen.

Om man inkluderat en sådan möjlighet gäller samma regler som för uppsägning av en tillsvidareanställd. Det vill säga att det måste finnas sakliga skäl som tex arbetsbrist eller personliga skäl. Observera att även regler om uppsägningstider, turordning, mm gäller på samma sätt som vid uppsägning av en tillsvidareanställd.

Hur lång uppsägningstid har man vid visstidsanställning?

Normalt sett har man ingen uppsägningstid, utan anställningen löper ut den avtalade tiden, om man inte kommit överens om något annat. Enligt kollektivavtal kan man ha en månads uppsägningstid om man förväntas vara anställd i mer än tre månader.

Vilka regler gäller för visstidsanställning?

Om man varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge besked om man inte får fortsätta senast en månad innan anställningstiden går ut. Om man inte får jobba kvar har man rätt till skälig ledighet för att söka jobb.

Har man alltid en månads uppsägningstid?

Om man som anställd önskar avsluta anställning har man normalt en månads uppsägningstid. Dock kan uppsägningstid påverkas av kollektivavtal. Kollektivavtalet, ett avtal mellan arbetsgivare och fackföreningar, kan stipulera längre uppsägningstider baserade på anställningstid.

Hur upphör en tidsbegränsad anställning?

En tillsvidareanställning kan upphöra på initiativ av arbetsgivaren genom uppsägning med uppsägningstid eller omedelbart genom avsked. En tidsbegränsad anställning upphör i regel automatiskt vid anställningstidens utgång. Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren endast då det finns sakliga skäl för uppsägning.

Vad gäller vid uppsägning av visstidsanställning?

En visstidsanställning har ofta ingen uppsägningstid då anställningsformen redan är tidsbegränsad. Det finns alltså en början och ett slut på anställningen. Men det finns undantag. I vissa kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre.

Vad är en saklig grund för uppsägning?

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Önskar ni rådgivning om visstidsanställning?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se